polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów sklepu oraz platformy kursowej podczas korzystania przez nich z serwisu internetowego prowadzonego na platformie rozmowyzdusza.pl.

Administratorem danych osobowych jest Jacek Syma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Syma Satsang z siedzibą w Tychach, ul. Estkowskiego 8/22, 43-100 Tychy, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 6262849515 oraz REGON: 389838233, z którą można się skontaktować drogą emailową na jaceksyma@gmail.com

Dane osobowe i prywatność
Podanie danych​ jest ​dobrowolne, ​ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy​.​ Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku zakupu produktu/kursu, użytkownik zostaje klientem Jacek Syma Satsang i zostawia dane takie jak

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail

 3. nazwa firmy

 4. adres firmy lub prywatny

 5. numer identyfikacji podatkowej (opcjonalnie)

 6. oraz numer telefonu.

   

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obowiązków związanych z rachunkowością, fakturowaniem, jaki i kontaktu z klientem. Jeżeli zatem dane nie pozostaną podane nie jest możliwe korzystanie z usług Serwisu.

Dane przetwarzane będą do momentu, w którym nie zostanie przedłużony dostęp do kursu lub do końca działalności firmy.

2. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania newslettera, uczestnictwa w bezpłatnym webinarze, użytkownik pozostawia dane:

 1. Imię

 2. Adres e-mail.

Te dane są przechowywane w systemie do wysyłania automatycznych e-maili, w celu utrzymania kontaktu z klientem. Są to niezbędne dane do wysłania e-maili i ich personalizacji (imię).

Dane przetwarzane będą do czasu wypisania się newslettera.

Udostępnianie danych organizacjom lub osobom trzecim
Zebrane dane udostępniane są osobom trzecim  tylko w przypadkach koniecznych wymaganych prawem i ustawodawstwem, aby móc normalnie prowadzić firmę:

doradcy podatkowemu, jeśli jest konieczność obejrzenia faktur

firmie zajmującej się hostingiem stron internetowych, w celu zgromadzenia danych z formularzy online

w systemie do wysyłania automatycznych e-maili,

Google Analytics (‘cookies’), w celu analizy danych ruchu na stronie www.

Z każdą powyższą organizacją są zawarte umowy przetwarzania danych.

 

PLIKI COOKIES

Jacek Syma Satsang zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie. Jacek Syma Satsang wykorzystuje pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych). Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).
 Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki. (Proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Poza tym Jacek Syma Satsang używa Google Analytics oraz  Piksel Facebooka, aby analizować ogólne dane na temat ruchu na stronie i móc dotrzeć do zainteresowanych użytkowników z reklamami płatnymi. Programy te gromadzą dane takie jak IP adres, aby móc funkcjonować poprawnie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli użytkownik zapisał się na listę w celu otrzymania newslettera lub udziału w bezpłatnym webinarze, i w ciągu 12 miesięcy nie otworzył żadnego e-maila od Jacek Syma Satsang, jego dane zostaną usunięte z listy.

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie również wypisać się z listy, i jego dane zostaną wtedy usunięte z listy.

Dane klientów są przechowywane w administracji Jacek Syma Satsang minimum przez 7 lat (łącznie z fakturami i danymi osobowymi), chyba że dany klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. W tym przypadku oczywiście będzie to wykonane. Faktury będą przechowywane według wymagań prawnych.

 

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Jacek Syma Satsang . Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

 2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Jacek Syma Satsang, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

 3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych w  jest Jacek Syma Satsang;

 • masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji lub usunięcia z listy/list mailingowych;

 • usunięcie danych ze wszystkich list mailingowych Jacek Syma Satsang powoduje usunięcie Twoich danych z systemu, który użytkuje Jacek Syma Satsang do gromadzenia danych, chyba że jesteś klientem Jacek Syma Satsang, w którym przypadku przechowujemy Twoje dane adresowe i faktury do administracji;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w przypadku zainteresowania płatnymi lub bezpłatnymi produktami Jacek Syma Satsang

 

Zmiany Polityki Prywatności

Jacek Syma Satsang zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz drogą e-mailową.

 • Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

Skontaktuj się w takich przypadkach bezpośrednio ze mną (administrator danych Jacek Syma Satsang) i sprawa zostanie przeze mnie załatwiona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

W przypadku, gdy jednak chcesz złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych, możesz zwrócić się do Forbrukarrådet, używając tego linka: https://www.forbrukerradet.no/