polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów sklepu oraz platformy kursowej podczas korzystania przez nich z serwisu internetowego prowadzonego na platformie rozmowyzdusza.pl.

Administratorem danych osobowych jest Anna Targiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Rozmowy z Duszą Anna Targiel z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 12/6, 43-100 Tychy, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 6462431140 oraz REGON: 276602943, z którą można się skontaktować drogą emailową na rozmowyz@rozmowyzdusza.pl

Dane osobowe i prywatność
Podanie danych​ jest ​dobrowolne, ​ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy​.​

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 1. W przypadku zakupu produktu/kursu, użytkownik zostaje klientem Rozmowy z Duszą Anna Targiel i zostawia dane takie jak

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail

 3. nazwa firmy

 4. adres firmy lub prywatny

 5. numer identyfikacji podatkowej (opcjonalnie)

 6. oraz numer telefonu.

   

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obowiązków związanych z rachunkowością, fakturowaniem, jaki i kontaktu z klientem. Jeżeli zatem dane nie pozostaną podane nie jest możliwe korzystanie z usług Serwisu.

Dane przetwarzane będą do momentu, w którym nie zostanie przedłużony dostęp do kursu lub do końca działalności firmy.

2. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania newslettera, uczestnictwa w bezpłatnym webinarze, użytkownik pozostawia dane:

 1. Imię

 2. Adres e-mail.

Te dane są przechowywane w systemie do wysyłania automatycznych e-maili, w celu utrzymania kontaktu z klientem. Są to niezbędne dane do wysłania e-maili i ich personalizacji (imię).

Dane przetwarzane będą do czasu wypisania się newslettera.

 

Profilowanie:

1. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści, jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

2. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników.

 

Udostępnianie danych organizacjom lub osobom trzecim
Zebrane dane udostępniane są osobom trzecim  tylko w przypadkach koniecznych wymaganych prawem i ustawodawstwem, aby móc normalnie prowadzić firmę:

doradcy podatkowemu, jeśli jest konieczność obejrzenia faktur

firmie zajmującej się hostingiem stron internetowych, w celu zgromadzenia danych z formularzy online

w systemie do wysyłania automatycznych e-maili,

Google Analytics (‘cookies’), w celu analizy danych ruchu na stronie www.

Z każdą powyższą organizacją są zawarte umowy przetwarzania danych.

 

PLIKI COOKIES

Rozmowy z Duszą Anna Targiel zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie. Rozmowy z Duszą Anna Targiel wykorzystuje pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych). Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).
 Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki. (Proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Poza tym Rozmowy z Duszą Anna Targiel używa Google Analytics oraz  Piksel Facebooka, aby analizować ogólne dane na temat ruchu na stronie i móc dotrzeć do zainteresowanych użytkowników z reklamami płatnymi. Programy te gromadzą dane takie jak IP adres, aby móc funkcjonować poprawnie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli użytkownik zapisał się na listę w celu otrzymania newslettera lub udziału w bezpłatnym webinarze, i w ciągu 12 miesięcy nie otworzył żadnego e-maila od Rozmowy z Duszą Anna Targiel, jego dane zostaną usunięte z listy.

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie również wypisać się z listy, i jego dane zostaną wtedy usunięte z listy.

Dane klientów są przechowywane w administracji Rozmowy z Duszą Anna Targiel minimum przez 7 lat (łącznie z fakturami i danymi osobowymi), chyba że dany klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. W tym przypadku oczywiście będzie to wykonane. Faktury będą przechowywane według wymagań prawnych.

 

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Rozmowy z Duszą Anna Targiel. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

 2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Rozmowy z Duszą Anna Targiel, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

 3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych w  jest Rozmowy z Duszą Anna Targiel;

 • masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji lub usunięcia z listy/list mailingowych;

 • usunięcie danych ze wszystkich list mailingowych Rozmowy z Duszą Anna Targiel powoduje usunięcie Twoich danych z systemu, który użytkuje Rozmowy z Duszą Anna Targiel do gromadzenia danych, chyba że jesteś klientem Rozmowy z Duszą Anna Targiel, w którym przypadku przechowujemy Twoje dane adresowe i faktury do administracji;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w przypadku zainteresowania płatnymi lub bezpłatnymi produktami Rozmowy z Duszą Anna Targiel

 

Zmiany Polityki Prywatności

Rozmowy z Duszą Anna Targiel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz drogą e-mailową.

 • Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

Skontaktuj się w takich przypadkach bezpośrednio ze mną (administrator danych Rozmowy z Duszą Anna Targiel) i sprawa zostanie przeze mnie załatwiona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.